Remene a remenice

Opláą»ované klinové remene, viacnásobné klinové remene a klinové remenic
A optibelt KS
Viacstupňové klinové remenice
B optibelt RE
Regulovateµné remenice
C/E/F/G optibelt KS
Klinové remenice pre valcovú dieru
D optibelt KS
Klinové remenice pre puzdro

1/5 optibelt VB S=Cplus
Klasické klinové remene
DIN 2215
Profily: 5, Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40
Dĺľky: 190 - 12500 mm
Ostatné rozmery na dopyt
6/8 optibelt PKR
Klinové remene
s povrchmi DIN 2215
Profily: A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, (E/40 na dopyt)
Dĺľky: 1200 - 12500 mm
Ostatné rozmery na dopyt
2 optibelt KB
Viacnásobné klinové remene
Profily: 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J, SPZ, SPA, SPB, SPC, A/HA, B/HB, C/HC, D/HD
Dĺľky: 1200 - 8000 mm
Ostatné rozmery na dopyt
3/7 optibelt SK S=Cplus
Vysokovýkonné úzke klinové remene DIN 7753 čas» 1
Profily: SPZ, SPA, SPB, SPC
Dĺľky: 487 - 12500 mm
Ostatné rozmery na dopyt

4 optibelt DK

Obojstranné klinové remene DIN 7722
Profily: AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC, DD/HDD, 22x22, 25x22
(DD/HDD, 25x22 na dopyt)
Dĺľky: 1980 - 6900 mm
Ostatné rozmery na dopyt
 

Rezané klinové remene a klinové remenice
A optibelt KS
Klinové remenice pre puzdro
B/C optibelt KS
Klinové remenice pre valcovú dieru
1/6 optibelt KBX
Viacnásobné rezané
klinové remene:
Profily: 3VX/9JX, 5VX/15JX, XPB, AX/HAX, BX/HBX, Ostatné rozmery na dopyt
2/5 optibelt SuperVX
©iroké rezané
klinové remene (variátory):
Profily:
©írka remeňa: 10-85 mm
Výąka remeňa: 5-25 mm
Dĺľka remeňa: 426-3400 mm

3/4 optibelt SuperTX M=S

Rezané klinové remene:
Profily: XPZ, XPA, XPB, XPC, ZX/X10, AX/X13, BX/X17,
CX/X22, 3VX, 5VX
Dĺľky: 587-3550 mm
Ostatné rozmery na dopyt

7 optibelt SuperDVX
©iroké rezané
klinové remene (variátory):
Profily: ©írka remeňa 20-85 mm,
Výąka remeňa: 10-30 mm
Dĺľky: 600-3500 mm,
Profily a rozmery
na základe DIN/ISO

Ozubené remene a ozubené remenice
A/C optibelt ZRS
Ozubené remenice pre puzdrá
B/D/G optibelt ZRS
Zvláątne prevedenie remeníc
E/F optibelt ZRS
Ozubené remenice pre valcovú dieru
H optibelt CP
Upínacie dosky
1 optibelt HTDR D
Obojstranné ozubené remene
Profily: D-5M, D-8M,
D-14M
5 optibelt ZR
Konečné ozubené remene
Profily: XL, L, H
2 optibelt ZR D
Obojstranné ozubené remene
Profily: D-XL, D-L, D-H
6 optibelt HTDR
Konečné ozubené remene
Profily: 3M, 5M, 8M, 14M
3 optibelt HTDR
Ozubené remene
Profily: 3M, 5M, 8M, 14M
7 optibelt OMEGA A
Ozubené remene:
vysokovýkonné, univerzálne
Profily: 3M-A, 5M-A, 8M-A, 14M-A
4 optibelt ZR
Ozubené remene
Profily: MXL, XL, L, H, XH,
XXH
  optibelt OMEGA B
Ozubené remene:
vysokovýkonné, univerzálne
Profily: 2M-B, 3M-B, 5M-B, 8M-B, 14M-B

Ozubené remene z polyuretánu a ozubené remenice
1 optibelt ZRM
Ozubené remene
s povrchom (Supergrip)
Profily: T2,5 , T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20
5 optibelt ZRP
Ozubené remene s cólovým rozstupom zubov
Profily: K-MXL, K-XL, K-L

2 optibelt ZRP

Ozubené remene
s povrchom (PU06 ľltý)
Profily: K-MXL, K-XL, K-L

6 optibelt ZRL

Konečné ozubené remene
(AT typy)
Profily: AT5, AT10, AT20

3/7 optibelt ZRL

Konečné ozubené remene
(HTDR)
Profily: 5M, 8M, 14M

8 optibelt ZRM

Ozubené remene s metrickým rozstupom zubov
Profily: T2,5 , T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20

4 optibelt ZRM D

Obojstranné ozubené remene s metrickým rozstupom zubov
Profily: T5 D, T10 D

  optiflex

Nekonečné ozubené remene s dĺľkou od 1500 mm Profily T5, T10, AT5, AT10, AT20, 5M, 8M, 14M
 
A optibelt ZRW
Ozubené hriadele
B optibelt ZRS
Ozubené remenice pre puzdro
C optibelt ZRS
Zvláątne prevedenie remeníc, ozubené hriadele
D/F optibelt ZRS
Ozubené remenice pre valcovú dieru
G optibelt CP
Upínacie dosky
E optibelt ZRS
Ozubené remenice z plastu pre valcovú dieru

©peciálne klinové, kruhové, ploché remene a remenice
A Mechnické spojenia B optibelt FS
Ploché remenice
pre puzdro
C/E optibelt KS
Klinové remenice
pre valcovú dieru
D optibelt KS
Klinové remenice
s puzdrom
F Pevná spojka pre
konečné klinové
remene
G Kĺbová spojka pre konečné klinové
remene
 
1 optibelt RF
Gumotextilný hnací remeň s mechanickým spojom
Prevedenie: s 3, 4, 5 vrstvami
©írky: 20 - 1000 mm
Dĺľky roliek: 50 m
8 optimat PKR
Konečné klinové remene
s povrchom PKR 1
Profily: A/13, B/17, C/22, 25, D/32
2 optimax HF
Vysokovýkonné ploché remene
Typy: HF075, HF150
9 optimat PKR
Konečné klinové remene s povrchom PKR 2
Profily: A/13,B/17,C/22,25
3 optibelt RR
Remene z umelej hmoty s kruhovým prierezom
Priemery: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 mm
10 optimat DK
Konečné obojstranné
klinové remene dierované
Profily: 22x22, AA/HAA, BB/HBB, CC/HCC
4 optibelt KK
Klinové remene z umelej hmoty s povrchom (Supergrip)
Profily: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22
11 optibelt LB
Článkované klinové remene
Profily: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22, 8T, 10T, 13T,17T, 22T
5 optibelt KK
Klinové remene z umelej hmoty
Profily: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22
12 optibelt KK
Klinové remene z umelej hmoty s povrchom Linatex
Profily: 8, Z/10, A/13, B/17, C/22
6 optibelt KK
Klinové remene so ąpicom
Profily: 13, 17, A/13, B/17, C/22
13 optimat OE
Konečné dierované klinové remene
Profily: 8, Z/10, A/13, B/17, 20,
C/22, 25, D/32, E/40
7 optimat FK
Konečné dierované klinové remene
Profily: 13x20, 17x30, 22x40, 32x60
14 optibelt WR
Klinové remene z polyuretánu
s uhlom 60°
Profily: 3M, 5M, 7M, 11M

Valčekové re»aze, re»azové kolesá, napínacie a upínacie prvky
1 optibelt CP
Upínacie dosky
Profily: XL, L, H, 5M, 8M, 14M, T5, T10, AT5, AT10, AT20
8/11 optichain KTR
Re»azové kolesá s nábojom
na jednej strane
Typy: 06B - 24B
2 optibelt MS
Posuvné koµajnice
9 optichain SR
Napínacie koleso s loľiskom
Typy: 06B - 20B
3 optibelt MS
Posuvná podloľka
10 optichain KTR
Re»azové kolesá pre puzdro
Typy: 06B - 24B
4 optichain RN
Klzný náboj
Typy: RN 5-2 - RN 10000-32
12 optichain RKB
Vysokovýkonné valčekové re»aze
Typy: 05B - 48B, 04C - 48A
5 optibelt TN
Naskrutkovací a zavarovací náboj pre puzdro
Typy: 1210 - 5050 mm
13 optichain RK
Valčekové re»aze
Typy: 06B - 48B
6 optibelt TN
Vloľená objímka pre puzdro
Typy: 1008-4040 mm
14 optichain RKB
Spojovacie články
Typy: 05B-48B, 04C-48A
7 optichain CC
Automatický re»azový napínací systém
Typy: 1/4" - 1 3/4" valčekové re»aze
  optibelt CE
Napí
nacie prvky CE01-CE16

Rebrované remene a rebrované remenice
A optibelt RBS
Rebrované remenice pre valcovú dieru
B optibelt RBS
Rebrované remenice pre puzdro
C/D optibelt RBS
Rebrované remenice s puzdrom
1/7/8 optibelt RB
Rebrované remene Profil PJ
Dĺľky: 280 - 2489 mm *)
2/6 optibelt RB
Rebrované remene Profil PK
Dĺľky: 559 - 2845 mm *)
3 optibelt RB
Rebrované remene Profil PH
Dĺľky: 559 - 2155 mm *)
4 optibelt RB
Rebrované remene Profil PM
Dĺľky: 2286 - 15266 mm *)
5 optibelt RB
Rebrované remene Profil PL
Dĺľky: 954 - 6096 mm *)
*) Ostatné rozmery na dopyt

Hnacie remene pre motorové vozidlá
1 optibelt KBX
Viacnásobné rezané klinové remene: 2 - 5 klinov
Profily: AVX10, AVX13, XPB
Dĺľky: 1375 - 2280 mm
Ostatné rozmery na dopyt
2 optibelt ZRK
Ozubené remene pre motorové vozidlá Profily a rozmery na dopyt
3 optibelt RBK
Rebrované remene pre motorové vozidlá:
3 - 12 rebier
Profil: PK
Dĺľky: 550 - 4145 mm
4 optibelt Marathon 2 M=S
Rezané klinové remene pre motorové vozidlá: bezúdrľbové
Profily: AVX13, AVP13
Dĺľky: 750 - 2575 mm
Ostatné rozmery na dopyt
 
5 optibelt Marathon 1
Rezané klinové remene pre
motorové vozidlá: bezúdrľbové
Profily: AVX10, AVX11, AVX11,2, AVX11,5, AVX11,9, AVX13, AVX15, AVX17
Dĺľky: 525 - 2500 mm
Ostatné rozmery na dopyt
6 optibelt FB
Opláą»ované klinové remene
pre motorové vozidlá
Rozmery na dopyt
  optibelt KBK
Viacnásobné klinové remene:
opláą»ované 2 a 3 - kliny
2 - 5 klinov SPB
Dĺľky na dopyt
  optibelt SUR
Napínacie
a odchyµovacie kladky

 

© 2004 Arconex s.r.o.
e-mail:info(zavináč)arconex(bodka)sk
 
tel.: 00421-2-5479 3786
5479 3798